10. sjednica Općinskog vijeća Općine Višnjan

 

KLASA:023-05/18/01-02

URBROJ: 2167-03-01/18-01

Višnjan -Visignano, 1. 6. 2018. godine

 

Na temelju članka 62. i članka 63. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan br. 1/2013.)  s a z i v a m

 

10. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIŠNJAN

za 7. lipnja 2018. godine (četvrtak) u 20,00 sati

u Palači Sincich, Trg P. Budicin 1

DNEVNI RED:

 

 1. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Višnjan
 2. Zahtjev za iskazivanjem nepovjerenja potpredsjedniku Općinskog vijeća; pitanje odgovornosti
 3. Izbor potpredsjednika
 4. Odluka o poništenju Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 2/2016.) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 3/2016.)
 5. Odluka o poništenju Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gospodarska zona Višnjan – Milanezi“ (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 4/2014.)
 6. Odluka o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2018.)
 7. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan
 8. Odluka o kupnji nekretnina
 9. Odluka za postupanje u parničnom postupku tužitelj obrt „CONCETTINO“
 10. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu- uputa drugostupanjskog tijela
 11. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Višnjan
 12. Plan gospodarenja otpadom Općine Višnjan za razdoblje do 2020. godine
 13. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Višnjan
 14. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Višnjan
 15. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Višnjan za 2017. godinu
 16. Zaključak o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Višnjan za 2018. godinu
 17. Suglasnost na Statut Dječjeg vrtića Višnjan
 18. Suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Višnjan
 19. Vijećnička pitanja

 

Vijećnike pozivam da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme te da eventualni izostanak opravdaju putem elektronske pošte na sljedeću adresu: opcina-visnjan@visnjan.hr

 

                                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                      Petar Radovan

Skip to content